Название страницы

"Від ідеї - до успіху"

(Журнал «Обдарована дитина» № 6, 2006 р.)
 
 
Дашковська В.П., засновник та директор
  приватної Лінгвістичної гімназії м. Києва
 

       Я, як педагог, мріяла створити свою власну школу, «школу-родину», в якій би панувала творча ініціатива, повага до особистості, гармонія, довірила, толерантність, справедливість, формувалися життєві компетенції учнів шляхом залучення до світу прекрасного на основі діалогу культур, ідей, поглядів.
       І от пройшов п’ять років, як ідея перетворилася в реальність.
       П’ять років… Багато це чи мало? В історії цивілізації – це мить, в житті покоління – певна віха, для нашої гімназії – це відповідний рубіж, коли можна побачити результат наполегливої та плідної роботи як педагогічного, так і учнівського колективів.
       Чим стали перші п’ять років для приватної Лінгвістичної гімназії?
       У діяльності гімназії можна виділити такі етапи:
          - формування філософсько-методологічних засад (розробка Концепції,  Статуту, нормативних документів, що регламентують діяльність гімназії);
          - визначення змісту освіти (створення навчальних планів, розробка програм);
          - розробка концепції національно-патріотичного виховання молоді;
          - створення системи науково-методичної та навчально-виховної роботи.
       Усього в гімназії працює десять класів – з 1 – 3, 5 – 11 класу, в яких навчається 100 учнів. У кожному класі від 10 до 20-ти учнів. За класом закріплено педагога-вихователя (куратора).
       У гімназії працює 32 висококваліфікованих вчителя, серед них 2 вчителя-методиста, 6 старших вчителів, 21 вчитель вищої категорії, 8 вчителів І категорії та 3 молодих спеціалісти.
       Гімназія працює за п’ятиденним робочим тижнем: з 8:00 до 16:00.
       У гімназії впроваджена система особистісно орієнтованого навчання, яка передбачає вивчення особистості учня, його нахилів та здібностей, і, як наслідок цього, формування комплексу педагогічних дій, що можуть забезпечити індивідуальний розвиток учня.
       Зміст освіти в гімназії спрямований на глибоке вивчення кожним вихованцем української мови і літератури, історії свого народу, його традицій, звичаїв, ідеалів, народної творчості та видатних особистостей рідної культури.
       Крім предметів загальноосвітньої школи в гімназії пропонується вивчення:
          - англійської мови – 6-8 год. на тиждень (з поділом класу на підгрупи);
          - другої іноземної мови (польської, німецької, французької) – 4 год. на тиждень;
          - російської мови – 2 год. на тиждень;
          - інформатики – 2 год. на тиждень;
          - економіки (в 10, 11 класах).
       Для забезпечення фізичного та естетичного розвитку дитини, крім уроків фізичної культури, в гімназії проводяться уроки:
          - хореографії – 2 год. на тиждень;
          - художньої творчості – 2 год. на тиждень;
          - музичної грамоти – 1 год. на тиждень.
       У гімназії працюють гуртки спортивно-бального танцю, музична студія, фольклорний ансамбль.
       Всебічний розвиток гімназистів здійснюється не тільки в ході навчальної діяльності, а й при проведенні позакласних заходів, які постійно відбуваються в гімназії. Це різноманітні конкурси, вікторини, семінари, дискусії, круглі столи, інсценізації обрядових свят, предметні декади, у ході яких учні не тільки поглиблюють знання з того чи іншого предмета, а й мають можливість виявити свої таланти в поезії, співі, пластиці, образотворчому мистецтві, розвивати інтелект, вміння спілкуватися. Традиційними та надзвичайно улюбленими в гімназії стали декади української та іноземних мов, свято «Золота осінь», Шевченківське свято, конкурси «Магістр математики», «Містер гімназії», виставка домашніх тварин, інсценізації літературних творів, Андріївські вечорниці.
       З метою формування високих духовних цінностей гімназистів до співпраці залучаються діячі культури та мистецтва, артисти Національної філармонії України.
       У гімназії ведеться туристично-краєзнавча робота. Гімназисти вивчають історію своєї держави та рідного краю під час екскурсій по Києву, Київській області та Україні. Ми побували у Львові, Тернополі, Кам’янці-Подільському, Івано-Франківську, Полтаві, підкорили гору Говерлу, відвідали Богуслав, Переяслав-Хмельницький, Суботів, Умань, Крим.
       З метою обміну досвідом роботи, встановлення контактів між молодіжними колективами гімназія співпрацює:
           - з Ломоносовською школою м. Москви;
           - з Бурсою-школьною м. Пулави Люблінського воєводства (Польща).
       Свою діяльність гімназія здійснює у тісній співпраці з:
           - Київським славістичним університетом;
           - Київським національним торговельно-економічним університетом;
           - Київським міжнародним університетом;
           - Київським національним університетом культури і мистецтв;
           - Методичним центром «Longman»;
           - Спілкою поляків України, посольством Республіки Польща.
       У гімназії ведеться робота з організації літнього відпочинку та оздоровлення учнів. За підтримки Генерального консульства Республіки Польща в м. Києві гімназисти відпочивають та поглиблюють свої знання з польської мови в Люблінському воєводстві Польщі.
       З метою виховання майбутніх лідерів нашої держави в гімназії діє учнівське самоврядування, яке представляє інтереси учнів гімназії, має власну програму, працює за самостійно розробленим «Кодексом честі гімназиста», випускає газету «Лінгвістичний шлях».
       Гімназія має власний герб і гімн.  Є і «Кодекс честі гімназиста», який проголошує кожен учень при вступі до гімназії.
       У гімназії запроваджена рейтингова система оцінки діяльності учнів, яка дає змогу оцінити не лише навчальні досягнення учнів, а й участь у позакласних заходах. За підсумками рейтингу в кінці кожного семестру кращим учням гімназії виплачуються стипендії. Заохочувальними преміями відзначаються учні-переможці предметних олімпіад, конкурсів МАН, також активні учасники предметних декад, різноманітних заходів, активісти учнівського парламенту гімназії. Школярі отримують гонорари за публікації в гімназійній газеті «Лінгвістичний шлях». Це є стимулом того, що дитина навчається самостійно оцінювати свою діяльність. Існуюча в гімназії система заохочень дає педагогам можливість відзначати кожен крок, кожну дію у зростанні творчих можливостей дитини. Саме так: похвала, заохочення, стимул – це підтримка та розвиток творчих починань кожної дитини.
       Педагогічний колектив гімназії – це колектив однодумців, досвідчених педагогів, творчих особистостей, вчителів за покликанням.
       Педагогічний колектив гімназії працює над науково-методичною проблемою «Активізація пізнавальної діяльності гімназистів, розкриття і розвиток їх творчих здібностей».
       Реалізуючи завдання, закладені в методичній проблемі гімназії, педагогічний колектив наполегливо працює над удосконаленням форм і методів роботи на уроці. Вчителі гімназії ведуть постійну роботу в напрямі диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу: добирають різнорівневі завдання, виготовляють відповідний роздатковий матеріал, працюють з учнями в позаурочний час. У цьому навчальному році продовжує використовувати систему різнорівневих завдань вчитель історії Івусь М.О. Вчителі гімназії працюють над вивченням та вдосконаленням методик особистісно орієнтованої системи навчання (Івусь М.О., Савченко Є.М., Старенька М.С.); використовують методику критичного мислення на уроках української літератури, історії, зарубіжної літератури тощо (Линьова І.О., Латанюк О.М.); інтерактивні форми і методи навчання, проблемно-пошуковий підхід до роботи (Шуть В.Я., Коршунова Г.Г., Радіонова Н.Г., Линьова І.О.). Роботу та педагогічний досвід наших кращих учителів узагальнено, матеріали оформлено в окремі тематичні цикли.
       Результатом наполегливої роботи педагогічного колективу є підвищення рівня навчальних досягнень учнів, формування демократичних стосунків між вчителями, учнями, батьками на засадах толерантності та гуманізму.
       У гімназії працюють циклові групи:
          -  суспільно-гуманітарних дисциплін (українська мова, українська література, історія, правознавство, зарубіжна література, російська мова), голова – Шуть М.Я.;
          -  іноземних мов (англійська, німецька, французька, польська), голова  - Радіонова Н.Г.;
          - природничо-математичних дисциплін (математика, фізика, хімія, біологія, географія, економіка, інформатика), голова – Старенька М.С.
       З метою поглиблення знань та виховання інтересу до вивчення предметів в гімназії проводяться декади:
          - фізико-математичних дисциплін;
          - історії, українознавства та правознавства;
          - іноземних мов;
          - української мови і літератури;
          - природничих дисциплін;
          - зарубіжної літератури і російської мови.
       У межах декад було проведено ряд цікавих заходів, в яких взяла участь переважна більшість гімназистів:
          - конкурс ілюстрацій до пейзажної лірики українських поетів; конкурс знавців української мови; тематичний вечір «Ну що б, здавалося, слова...»  (учитель Шуть В.Я.);
          - свято української мови «Як парость виноградної лози, плекайте мову...» (учителі Шуть В.Я., Савченко Є.М.);
          - відкриті уроки вчителів зарубіжної літератури і російської мови (учитель Чумак Т.С.);
          - міс Математика; гра «Кращий знавець геометрії»; математична гра «Найбільш сильна фігура» (учитель Старенька М.С.);
          - засідання «Інформатика в кросвордах»; «Комп’ютерний геній» (учитель Шульга С.В.);
          - змагання «Гімн рівнянню» (учитель Владимировська Л.Л.);
          - гра ЕКОНО (учитель Гукун Ю.С.);
          - інформаційний бюлетень до Дня захисника Вітчизни та Дня прав людини; історична вікторина «Люди, події, епохи»; виставка історичних газет; історична вікторина «Що? Де? Коли?» (стародавній світ); підведення підсумків пошукової роботи «Київщина – рідна сторона» (учитель Линьова І.О.);
          - вікторина «Київ – моє рідне місто», круглий стіл «Вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій» (учитель Івусь М.О.);
          - Андріївські вечорниці; конкурс декламаторів поезії «Образ жінки-матері у творах українських поетів» (учитель Савченко Є.М.);
          - засідання «Німецька мова та німецькомовні країни» (учитель Васкез-Канінгем Н.П.);
          - програма «Культура та традиції англомовних країн» (учитель Радіонова Н.Г.);
          - літературний вечір, присвячений творчості німецьких класиків; інсценізація казки німецькою мовою «Чому сніг білого кольору?» (учитель Чумак Т.С.);
          - засідання «Культура і традиції Франції та Польщі» (учителі Удовиченко М.С., Єрмак Л.О.);
          - вечір до Дня св. Валентина (учителі Линьова І.О., Радіонова Н.Г.);
          - засідання літературного клубу за темою: «Життєві уроки в романі О.Островського «Як гартувалася сталь»; виставка малюнків «Золота осінь» пушкінські читання «Дни поздней осени бранят обыкновенно…» (учитель Трикіша О.О.);
          - виставка осінніх композицій: вікторина «Міфи і перекази», свято «Золота осінь» (Латанюк О.М.);
          - лінгвістична вікторина з російської мови. Конкурс газет «Занимательно о русском языке» (учитель – Чумак Т.С.);
          - географічна подорож «Мандруючи планетою Земля»; лінійка пам’яті «Чорнобиль не має минулого часу» (учитель Гукун Ю.С.);
          - фітобар у 6 класі «Цілющі властивості чаїв»; виставка тварин (учитель Коршунова Г.Г.);
          - семінар «Алкоголізм – це не тільки соціальна, а й економічна проблема» (учителі Коршунова Г.Г., Зубарук Т.Ю.).
       Одним з основних напрямів роботи приватної Лінгвістичної гімназії є надання своїм вихованцям якісних знань як із рідної, так і з іноземних мов, яких в гімназії вивчається шість: англійська, німецька, французька, польська та російська мови.
       Кожен гімназист вивчає дві іноземні мови – англійську та другу іноземну мову за вибором: німецьку, французьку чи польську. Російська мова обов’язкова для всіх.
       Вивчення іноземної мови потребує від учнів напруженої розумової діяльності, уваги, здатності осмислювати абстрактні поняття, уміння робити узагальнення. Формування вимови, інтонації речень, структури мовленнєвих зразків, вивчення лексики є необхідними умовами володіння будь-якою мовою. Якщо це викликає у дитини певні труднощі, то учень послаблює свій інтерес до роботи, втрачає віру у свої сили під час вивчення іноземної мови. Важливим завданням для педагога є стимулювання позитивного ставлення гімназистів до навчання, формування в них пізнавальних інтересів. Зробити процес навчання посильним і радісним – нелегке завдання для учителя. Тому вчителі нашої гімназії знаходяться у постійному пошуку, використовують широкий спектр традиційних та інноваційних методичних прийомів, які спрямовані не тільки на виконання практичних навчальних завдань, а й на розвиток світогляду гімназистів, їх прагнення до вільного мислення, самостійності у роботі.   

 

G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта