Методична робота

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Методична робота гімназії – це комплекс педагогічних заходів, який спрямований на підвищення професійної майстерності вчителів та ґрунтуються на досягненнях передового педагогічного досвіду та новітніх технологіях в системі освіти.

 

                                            Напрямки методичної роботи

 

 

1. Поглиблення філософсько-педагогічних знань. Спрямоване на вивчення педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предметів та методики їх викладання.

2. Вивчення принципів розвитку української національної школи. Передбачає збагачення педагогічних працівників надбаннями української педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії та досягнень науки з викладання конкретних предметів, оволодіння сучасними науковими методами навчання, освоєння нових програм і підручників.

3. Оволодіння навичками науково-дослідницької роботи. Сприяє формуванню дослідницьких умінь, організації власного теоретичного пошуку, аналізу та оцінювання результатів педагогічних досліджень.

4. Систематичне інформування про нові методичні розробки. Полягає у систематичному вивченні та застосуванні інструктивно-методичних матеріалів стосовно змісту і методів навчально-виховної роботи.

5. Освоєння сучасних засобів навчання.

    Застосування мультимедійних засобів (проекторів, електронних підручників, компакт-дисків, інтерактивних дошок, веб-сайтів і квестів) та інших дидактичних засобів.

     Методична робота в гімназії спланована і проводиться у відповідності з річним і перспективним  планами  гімназії. Методичну роботу в гімназії організовує і корегує методична рада, яку очолює директор  гімназії .

 

      Науково-методична тема, над якою працює педагогічний колектив гімназії,

«Впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику - навчання гімназистів як стратегія забезпечення якісної освіти»

 

       Розроблено план роботи гімназії по науково-методичній темі.

 

                     Етапи роботи над науково-методичною темою

 

Перший рік – підготовчий етап

1. Вивчення теоретичних положень теми та наявного практичного досвіду

2. Створення програми для реалізації науково-методичної теми.

3. Розробка напрямів  реалізації науково-методичної теми.

4. Організація методичних об’єднань для реалізації науково-методичної теми.

5. Підготовка та проведення педагогічної ради «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику навчання гімназистів як стратегія забезпечення якісної освіти».

       6. Планування та проведення відкритих уроків, виховних заходів, підготовка дидактичного матеріалу.

 

Другий рік – констатаційний етап

1. Практичне спрямування роботи методичних об’єднань на реалізацію наукової теми.

2. Інструктивно-методична робота адміністрації з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичної теми.

3. Організація декад педагогічної та предметної майстерності:

а) реалізація нестандартних форм уроків, що передбачає активізацію формування комунікативної компетентності учнів;

б) декади інтегрованих уроків, що передбачає активізацію формування комунікативної компетентності учнів;

в) декади інтегрованих уроків з урахуванням розвитку в учнів ключових компетентностей.

4. Визначення показників розвитку учнів.

 

Третій рік – практичний етап

1. Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2. Організація семінару «Розвиток самостійної компетентності учнів».

3. Педагогічна рада на тему «Створення необхідних умов для якісної освіти та розвитку учнів».

4. Організація декади відкритих уроків та тему «Форми та методи роботи на уроці з метою формування самостійної компетенції учнів для забезпечення якості освіти».

 

Четвертий рік – практичний етап з елементами моніторингу

1. Організація та проведення семінару «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику навчання гімназистів як стратегія забезпечення якісної освіти».

2. Проведення декад та відкритих уроків з упровадження даної теми.

3. Педагогічна рада «Якісна освіта. Формування та розвиток інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів».

4. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

5. Обмін досвідом серед учителів гімназії.

 

П’ятий рік – узагальнення досвіду

1. Моніторинг рівня зростання якості знань учнів, участі у конкурсах, олімпіадах, творчих та інтелектуальних конкурсах, змаганнях тощо.

2. Узагальнення матеріалів роботи з даної теми. Заключна педагогічна рада  «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику навчання гімназистів як стратегія забезпечення якісної освіти».

 

Методичні об’єднання

 

п/п 

Методичні об’єднання

Навчальні дисципліни

1.

Методичне об’єднання вчителів української та російської філології

Українська мова та література

Російська мова   

Світова література 

2.

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

Англійська мова

Французька мова

Німецька мова

Польська мова

3.

 

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Вс. історія, Історія України Правознавство

Суспільствознавство

4.

Методичне об’єднання вчителів математики та

комп’ютерних технологій

Математика

Алгебра, Геометрія 

Інформатика 

5.

Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін

Фізика Хімія Біологія

Географія 

6.

Методичне об’єднання вчителів естетичного виховання та фізичної культури

Музична мистецтво

Образотворче мистецтво

Художня культура,

Етика , Фізична культура

Хореографія, Захист Вітчизни

7.

Методичне об’єднання вчителів початкової школи

Дисципліни

початкових класів

 

        Для забезпечення ефективної методичної роботи у гімназії створено  7 методичних об’єднань - творчих динамічних груп учителів. 

Методичні об’єднання  вчителів планують свою роботу з урахуванням науково-методичної теми навчального закладу та впровадженням нових методик і технологій у навчання і виховання учнів, акцентуючи свою роботу за такими основними напрямками:

  підвищення виховного та розвиваючого потенціалу уроків;

  впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

  використання різноманітних форм і методів навчання для розвитку інтересу учнів до навчання;

удосконалення форм роботи з обдарованою молоддю.

Педагогічний колектив гімназії, працюючи  над виробленням  інноваційного стилю діяльності,  розвитком творчого потенціалу всього колективу, а в кінцевому результаті - підвищення  освітнього рівня навчального закладу  проводить гімназійні конкурси, вікторини, предметні декади, фестивалі (в яких беруть участь і діти з обмеженими фізичними можливостями), що дає можливість виявляти та підтримувати  обдаровану учнівську молодь, спонукає їх до підвищення якості знань, свідомого ставлення до навчальної діяльності. Проведення гімназійних заходів є своєрідним підбиттям підсумків роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою гімназії, однією із форм виявлення  передового педагогічного досвіду.

                      

Професійне вдосконалення вчителів

 

Для підвищення  професійного рівня вчителів  у гімназії плануються  і проводяться семінари, майстер-класи  (для педагогічних працівників гімназії, району, міста), педагогічні читання, творчі звіти, предметні декади, відкриті уроки, засідання методичних об’єднань  вчителів тощо. Співпраця нашої гімназії з Ломоносовською школою міста Москви (Росія) дала можливість педагогам вивчити освітню технологію «Інтелект», та успішно використовувати її в навчально-виховному процесі гімназії.

Адміністрація гімназії приділяє велику увагу атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявляти їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України “Про освіту”, на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Її мета – активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, стимулювання неперервної фахової та загальної освіти, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання і виховання учнів.

У гімназії своєчасно створена атестаційна комісія,  складено графік проведення атестації на навчальний рік.

Усі вчителі своєчасно проходять курсову перепідготовку і атестуються. Курсову перепідготовку вчителі гімназії проходять у Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Грінченка.

        

Впровадження інноваційних педагогічних технологій

 

Адміністрація та педагогічний колектив гімназії ставить перед собою  завдання для впровадження інноваційний педагогічних технологій  у практику роботи, які на даний період (2010-2015 рр.) є пріоритетними для забезпечення якісної освіти, це:

• формування вміння розпізнавати та відбирати інноваційні ідеї, теорії, методики та технології управління;

• вміння визначати пріоритетний аспект діяльності гімназії у відповідності до поставленої мети та завдань;

• мобілізація зусиль учителів для забезпечення якісного виконання навчального плану і навчальних програм;

• спонукати, стимулювати та заохочувати вчителів до розробки авторських, альтернативних програм, підручників, посібників, дидактичного роздаткового матеріалу, пошуку ефективних шляхів їх реалізації в діяльності гімназії;

• створення навчально-матеріальної бази, яка б забезпечила досягнення мети навчання і виховання гімназистів; систематичне її поповнення і оновлення.

• Для втілення в практику надбань передової педагогічної науки, педагогічних інновацій та технологій гімназія тісно співпрацює з Інститутом педагогіки НАПН України.

• У гімназії успішно застосовується  освітня  технологія "Інтелект", розроблена  педагогічним колективом  Ломоносовської школи м. Москви (Росія) під керівництвом професора Марата Олександровича Зіганова. Освітня технологія "Інтелект" дає можливість, не змінюючи навчальних цілей уроку, досягти мети особистісного розвитку учнів. Завдяки використанню  у навчальній діяльності нашої гімназії освітньої технології "Інтелект", підвищилась якість навчання  гімназистів.

 

Школа молодого вчителя

 

У гімназії організовано «Школу молодого вчителя», діяльність якої спрямована на роботу з молодими спеціалістами. Для молодих учителів у  гімназії розроблено програму роботи «Школи молодого вчителя» з урахуванням їх теоретичної і методичної підготовки.

З молодими вчителями проводяться як теоретичні, так і практичні заняття. Тематика таких занять – різноманітна, цікава і корисна порадами. Такі заняття  допомагають молодим учителям у професійній адаптації. Молодим учителям Буць В.А., Омельчук В.Є., Гладкіх  О.О. наставники надають допомогу як фахову, так і методичну. Наставники допомагають планувати і проводити уроки, позакласні заходи, працювати з документацією. 

Наступність у роботі

У гімназії  приділяється належна увага наступності в роботі вчителів, особливо у роботі вчителів 4, 5-х класів, про що свідчать:

• взаємовідвідування уроків вчителями;

• контрольні зрізи знань учнів;

• обговорення питання наступності на засіданнях методичних об’єднань вчителів та педагогічній раді.  

 

Робота з обдарованою учнівською молоддю

 

З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, формування здорового способу життя, педагогічний колектив гімназії проводить системну роботу, яка охоплює такі напрямки:

• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін;

• формування творчого покоління молодих науковців, прищеплення учнівській молоді навичок дослідницької роботи;

• інтеграція науки і освіти;

• спортивно-оздоровча  робота;

• профорієнтаційна робота.

 

Контроль за методичною роботою

 

Контроль за методичною роботою в гімназії розподілений  і ведеться адміністрацією згідно їх функціональних обов’язків. Питання про стан методичної роботи  заслуховуються  на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань  вчителів, педагогічних радах гімназії, написані накази у відповідності з річним планом.  Адміністрація гімназії відвідує уроки вчителів, аналізує їх. Висновки і пропозиції фіксуються і доводяться  до відома вчителів своєчасно.

 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ

 

G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта