Навчальні плани


Навчальний план

на 2020–2021 навч. рік
1-3 класи

4 клас

5-9 класи

1-2 класи

Навчальний план

на 2019–2020 навч. рік1-2 класи
3-4 класи
5-9 класи
10-11 класи

Навчальний план

на 2018–2019 навч. рік

1 клас
2 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи
Навчальний план

на 2017–2018 навч. рік


     Робочий навчальний план приватної Лінгвістичної гімназії розроблений на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" (1- 4 класи); Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти" (5-9 класи) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти" (10-11 класи).

    Усього в гімназії у 2017-2018 н.р. функціонуватиме 13 класів (з 1 по 11 клас), у яких навчатиметься близько 250 учні.

    Робочий навчальний план складений за Типовими навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:     

 

№ додатку робочого навчального плану

Класи

Примітка

Типовий навчальний план

1

1-4

з 5-денним режимом занять, з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов

 

Типові навчальні плани початкової школи, затверджені наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 зі змінами згідно з наказом МОН України  від 16.04.2014 № 460 (додаток 4)

2

5-9

з 5-денним режимом занять, з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов

 

 

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664) зі змінами згідно з наказом МОН України  від 12.12.2014 № 1465(додаток 3)

3

10-11

з 5-денним режимом занять, з українською мовою навчання, філологічний напрям, профіль – іноземна філологія

 

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657

(додаток 19)

      

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану гімназії. Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні  і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних стандартів. Зважаючи на загальний профіль приватної Лінгвістичної гімназії, як навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов, цикл профільних предметів включає вивчення іноземної мови (англійської) з 1 класу та другої іноземної (німецької, французької або польської) з 5 по 11 клас.    За вибором батьків та згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 10 від 27.06.2017 року) старші класи комплектуються за філологічним напрямом диференціації, за профілем іноземна філологія.


Інформація про реалізацію варіативної складової робочого навчального плану, порядок вивчення окремих предметів, особливості організації навчального процесу

    Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол № 10 від 27.06.2017 року) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.
     За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів інваріантної складової:

Клас

Предмет

Кількість годин

1-7

музичне мистецтво

на 0,5 год.

1-7

образотворче мистецтво

на 0,5 год.

2

українська мова

на 1 год.

5-8

українська мова

на 0,5 год.

8

друга іноземна мова

на 1 год.

Передбачено години на:

  •  курси за вибором:     

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

5

«Мій Київ»

0,5 год.

Програма інтегрованого курсу «Мій Київ» для 5-го класу, автор Ф. Левітас, затверджена КМПУ                ім. Б.Грінченка, 2001 р.

5-6

«Основи  християнської  етики»

0,5 год.

Програма «Основи християнської етики для учнів 5-6 класів», рекомендована  Міністерством освіти і науки України      (Лист 8/1-2 від 29 червня 2006 року).

 


  •  факультативи:

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

11

«Київський вальс»

0,5 год.

Програма факультативного курсу «Київський вальс» для 11-го класу, автор Т.Білик, затверджена КМПУ ім. Б.Грінченка,    2004 р.


  • індивідуальні заняття

Клас

Предмет

Кількість годин

3,6-7

російська мова

1год.

4-5

російська мова

2 год.

1-3

англійська мова

2 год.

4,6,9-11

англійська мова

1 год.

5-8,10-11

друга іноземна мова

1 год.

9

друга іноземна мова

2 год.

8

українська мова

0,5год.

9-10

українська мова

1год.

11

українська мова

2 год.

2-4,6-11

математика

1 год.

 
  • групові заняття

Клас

Предмет

Кількість годин

5-7

хореографія

1 год.


     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

    Години фізичної культури в 1–11 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

      Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

      Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128  «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).


Порядок вивчення окремих предметів

У  5-х класах  запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» (наказ ГУОН від 05.09.2001 р. № 192 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ»).

Освітня галузь «Мистецтво» у 1-7-х класах вивчається окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

У 6-му класі вивчається  інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Освітня галузь «Математика» у 7-9-х класах вивчається окремими предметами «Алгебра» і «Геометрія».

Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення зміни до деяких наказів» назва предмета «Світова література» замінена на назву «Зарубіжна література».

 

Структура навчального року

Структура навчального року визначається навчальним закладом за погодженням з Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Режим роботи

 

Режим роботи гімназії  визначено на основі нормативно-правових актів та  погоджено з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.


Заняття розпочинаються о 08 год. 30 хв. Тривалість  уроків у  1-х  кл.  -  35 хв,  у  2 - 4-х  кл. – 40 хв, у 5-11-х кл. - 45 хв.

Режим роботи груп продовженого дня

 

Робота  груп продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

  У групах продовженого дня прогулянка для школярів становить не менше,  ніж 1,5 години протягом дня.

  Для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, організовується щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон).

         Самопідготовка учнів розпочинається  з 16.00. Тривалість самопідготовки визначається класом навчання відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.


Викладання англійської мови

     

      Викладання англійської мови у початковій школі відбувається відповідно до  «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови», затвердженої МОН України, за підручниками британських видавництв: "Longman Pearson", "Express Publishing" та ін.. Цікаві яскраві підручники  дозволяють навчати малечу англійської мови через захоплюючі пригоди Дональда Дака, Мікі Мауса, Дамбо, Пітера Пена та інших казкових героїв.

 

             Назви підручників:

1 клас - J. Perrett, С. Covil - "Fly High" - 1, Sandy Jervis, Maria Carling "Grammar Time" - 1;
2 клас -
J. Perrett, С. Covil - "Fly High" - 2, Sandy Jervis, Maria Carling "Grammar Time" - 2;
3 клас -
J. Perrett, С. Covil - "Fly High" - 3, Sandy Jervis, Maria Carling "Grammar Time" - 3;

4 клас - J. Perrett, С. Covil - "Fly High" - 4, Sandy Jervis, Maria Carling "Grammar Time" - 4.


      Англійська мова у 5-6 класах гімназії викладається за «Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов  «Іноземні мови. 5-9 класи», а з  7 по 9 клас - за авторською програмою, затвердженою вченою радою Київського міського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка, вчителя англійської мови Кочергіної Любові Миколаївни. Згідно з програмами учні 5-го - 8-го класів мають можливість засвоїти мовний і граматичний матеріал за допомогою підручника V.Evans, J.Dooley “Access” -  1,2,3,4 рівнів, підручника Fiona Beddall, Jayne Wildman, Katherine Stannett, Carolyn Barraclough "Next Move Student's Book" - 1,2,3,4 рівнів та додаткового посібника з граматики V.Evans, J.Dooley “Access. Grammar” – 1,2,3,4 рівнів. Учні 9-10 класів навчаються за підручником Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski "Focus" (level 3), а учні 11 класу - за підручником V.Evans, J.Dooley "Enterprise Grammar" - 1,2,3,4 рівнів та Bob Hastings, Marta Uminska, Dominika Chandler "Longman Exam Activator".

     Головна мета вивчення англійської мови в 10-11 класах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції  (рівень B2) згідно з "Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання", базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Тому викладання англійської мови в 10-11 класах здійснюється за  «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови (профільний рівень)».

Протягом двох років учні проходять підготовку до ЗНО та вивчають необхідний лексико-граматичний матеріал за підручниками:  

      
  1.
Sarah Cunningham, Peter Moor "Real life";

  2. Oxford Exam Excellence;

  3. Зовнішнє незалежне тестування. Англійська мова;
 

      На кінець 11 класу заплановано досягнення учнями загальноєвропейського рівня В2 підготовки з англійської мови. Цей рівень дає можливість випускникам основної школи використовувати англійську мову для продовження навчання у вищих навчальних закладах для подальшої самоосвіти та професійної діяльності.

 

 

      Викладання другої іноземної мови (німецької, французької, польської) 

    

     Друга іноземна мова у гімназії вивчається з 5-го класу. Заняття відбуваються 3 рази на тиждень згідно з  «Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи». (Київ: Перун, 2005р)
     Викладання польської, німецької та французької мов проводиться за автентичними посібниками видавництв Польщі, Німеччини та Франції.
   

    Німецька мова:
1."Ping Pong 1", Hueber;
2."Deutsch Mobil 1,2,3", Klett;
3."Em Neu", Hueber;

4. Planet A1, A2, B1;

5. Beste Freunde A2;

6. Ausblick B2.

 

     Французька мова:
1. S. POISSON-QUINTON, M. MAHED-LE COADIC, A. SIRIEYS Festival 2, 3;
2. "Amis et compagnie 1,2,3, 4", Cle.


     Польська мова:      
1. “Jazyk polski”, Prolog;
2.  M.Malolepsza  “Hurra po Polsku 1,2”, Prolog;

3. «Junior: Polski. Krok po kroku» Iwona Stempek, Paulina Kuc, Małgorzata Grudzień;

4. «Junior: Polski. Krok po kroku - 1» Iwona Stempek, Paulina Kuc, Małgorzata Grudzień;

5. “Jazyk polski”, Олег Слюсар.


 

  

       Викладання інформатики:

 

      Інформатика у гімназії вивчається з 5-го класу за авторською програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, вчителя  Поданчук Наталії Георгіївни. Вона включає такі курси:
    - веб-дизайн;
    - комп`ютерна графіка;
    - комп`ютерна анімація;
    - інформаційні технології.
      На уроках інформатики учні вивчають прикладне програмне забезпечення: графічний редактор, текстовий редактор, електронні таблиці, основи алгоритмізації, роботу з дисками, інтернет-технології, основи WEB дизайну та основи програмування.
 
      

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ


  НА 2017 - 2018 НАВЧ. РІК

 

 

1 - 4 класи 

  5 - 8 класи 

  
 
9 клас
 
 

 

 

10 - 11 класи

 


 
 

 

G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта