Гармонія плюс творчість - формула успіху гімназії

"Гармонія плюс творчість – формула успіху гімназії"

(Журнал «Обдарована дитина» № 3, 2006 р.)
 
 
Дашковська В.П., директор
приватної Лінгвістичної гімназії м. Києва
 
 
     Наша гімназія заснована у червні 2001 року. Головна мета гімназії – освіта та виховання учнівської молоді, формування свідомих громадян України, справжніх особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний та духовний розвиток, самопізнання з пізнанням природи, буття Людини, Всесвіту і Суспільства, Нації і Людства. Пріоритетом гімназії є створення оптимальних умов для індивідуального розвитку учня, вивчення його творчих здібностей та інтересів, формування позитивного ставлення до навчання, самовизначення та самореалізації.
     В гімназії діє система особистісно орієнтованого навчання, яка передбачає глибоку диференціацію процесу вивчення особистості учня, його нахилів та здібностей і, як наслідок цього, - формування комплексу педагогічних дій, що можуть забезпечити індивідуальний розвиток учня.
     Педагогічний колектив гімназії – це колектив однодумців, досвідчених педагогів, творчих особистостей, вчителів за покликанням.
     Однією з особливостей роботи нашої гімназії є невеликі класні колективи. Педагоги гімназії, на відміну від учителів державних шкіл, мають можливість працювати з невеликими групами дітей, що забезпечує індивідуальний підхід до розвитку здібностей кожного учня та є основою якісного навчання.
     Мета нашого педагогічного колективу – навчати, розвивати, підтримувати. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Надзвичайно важливим є момент психологічної впевненості учня у тому, що в гімназії його люблять, цінують, поважають, бо страх, скутість учня перед учителем, перед відповіддю на уроці – це привід для нівелювання талантів, а не для їх розкриття. Тому найважливішою складовою роботи педагогічного колективу нашої гімназії є психологічний аспект навчання та виховання учнів. Звернення вчителів до учнів на «Ви» сприяє встановленню комфортного стану вихованців у дитячому колективі, атмосфери взаємоповаги, взаємодовіри, рівних партнерських стосунків.
     Всебічний розвиток гімназистів здійснюється не тільки в ході навчальної діяльності, а й під час проведення позакласних заходів.  Це різноманітні конкурси, вікторини, семінари, дискусії, круглі столи, інсценізації обрядових свят, предметні декади, у ході яких учні не тільки поглиблюють знання з того чи іншого предмета, а й мають можливість виявити свої таланти в поезії, театральних постановках, співі, пластиці, образотворчому мистецтві, розвивати інтелект, вміння спілкуватися. Традиційними та надзвичайно улюбленими в гімназії стали декади української та іноземних мов, свято «Золота осінь», Шевченківське свято, конкурси «Магістр математики», «Містер гімназії», виставка домашніх тварин, інсценізації літературних творів, Андріївські вечорниці. З метою формування високих духовних цінностей гімназистів до співпраці залучаються діячі культури та мистецтв, артисти Національної філармонії України. 
      Для забезпечення фізичного та естетичного розвитку дитини, крім уроків фізичної культури, у гімназії проводяться уроки хореографії, працюють гуртки художньої творчості, музична студія, фольклорний ансамбль.
     Особливою популярністю серед учнів та вчителів користується краєзнавча робота. Стали традиційними поїздки Києвом, Київською областю, Україною, які дозволяють глибше вивчити історію та природу рідного краю. Ми побували у Львові, підкорили вершину Карпатських гір Говерлу, відвідали Богуслав, Переяслав-Хмельницький, Суботів, Умань, Крим.  За підтримки Генерального консульства Республіки Польщі учні нашої гімназії щорічно відпочивають та оздоровлюються в Люблінському воєводстві Польщі. З метою обміну досвідом, встановлення контактів між українськими та російськими молодіжними колективами гімназія співпрацює з Ломоносовською школою м. Москви.
     У гімназії запроваджена рейтингова система діяльності учнів, яка дає змогу оцінити не лише навчальні досягнення учнів, а й участь у позакласних заходах. За підсумками рейтингу в кінці кожного семестру кращим учням гімназії виплачуються стипендії. Заохочувальними преміями відзначаються учні – переможці предметних олімпіад, конкурсів МАН, а також активні учасники предметних декад, різноманітних заходів, активісти парламенту гімназії. Школярі отримують гонорари за публікації в гімназійній газеті «Лінгвістичний шлях». Це є стимулом того, що дитина навчається самостійно оцінювати свою діяльність. Система заохочень, яка існує в гімназії, дає педагогам можливість відзначити кожен крок, кожну дію у зростанні творчих можливостей дитини. Саме так: похвала, заохочення, стимул – це можливості підтримки та розвитку творчого начала у кожній дитині.
     Велика увага в гімназії приділяється психологічному консультуванню батьків учнів з питань міжособистісних стосунків з дитиною, проблем емоційно-вольової сфери. З цією метою психолог, що працює в гімназії, проводить анкетування, опитування батьків та дітей. Одним із важливих принципів гімназії є доступність та відкритість інформації про навчання та виховання учнів. Батьки гімназистів постійно проінформовані про досягнення дитини, про позитивні та негативні прояви у поведінці, спілкуванні, взаємодії з оточуючими. З цією метою в гімназії працюють педагоги-вихователі (куратори класів), які постійно знаходяться в учнівському колективі. Всебічне інформування про особливості розвитку дитини активізує участь батьків у навчально-виховному процесі, підвищує їх зацікавленість у житті гімназії.
     Вступ учнів до гімназії проводиться за участю психолога. На кожного учня складаються картки психолого-педагогічних спостережень, які ведуться протягом усіх років навчання. Це забезпечує безперервність і наступність виховного впливу на кожного школяра, дає змогу побачити зміни, що відбуваються у стані їх здоров’я, формуванні рис характеру тощо.
     Гімназисти ведуть «щоденник добрих справ», де аналізують свої вчинки, розповідають про наміри, прагнення.
     Застосування в гімназії «Я – концепції» дає можливість використовувати своєрідні формули самонавіювання: «Я – кращий», «Моя гімназія – найкраща», «Я можу бути і стану ще кращим». Це дає можливість учням бути впевненими в своїх силах і йти вперед.
     У нашій гімназії кожен вихованець не лише здобуває знання, а й відчуває підтримку великої та люблячої «школи – родини», тепло родинного затишку, атмосферу гармонії, довіри, толерантності, взаємоповаги, милосердя та справедливості.
                                          «Гармонія плюс творчість» - формула успіху нашої гімназії. 
G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта