"Zeby polskosc byla krzewiona lepiej niz dotychczas"

15  2015 .                                                            "Dziennik Kijowski"

 

Żeby polskość była krzewiona lepiej niż dotychczas

 

Wieczorem 15 grudnia, na zakończenie oficjalnej wizyty na Ukrainie, prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z Polakami mieszkającymi na Ukrainie.

Rozbrzmiewająca świątecznymi kolędami, wypełniona po brzegi aula Akademii Dyplomatycznej w Kijowie, do której zjechali się przedstawiciele środowisk polskich z całej Ukrainy, burzą oklasków powitała prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę.

Spotkanie rozpoczęło się od gremialnego odśpiewania polskiego hymnu, który zaintonował Prezydent.

Drodzy wspaniali nasi rodacy, bardzo dziękuję, żeście chcieli przybyć na to spotkanie, często przecież z daleka. Dziękuję za tak wielką frekwencję i jestem wzruszony, gdyż spotkać się z Polakami, którzy żyją na Ukrainie, którzy przetrwali tyle trudnych czasów, którzy mimo prześladowań zachowali polskość, język i tradycję jest dla prezydenta Rzeczpospolitej wielkim honorem  powiedział Andrzej Duda na wstępie swego przemówienia.

 

 

Obiecując wsparcie dla prowadzonych przez wspólnoty polskie instytucji zaznaczył:

Wiem, że mieliście to poczucie, że Polska jak gdyby o was zapomniała. Chciałbym bardzo, aby to się zmieniło. Przyznał, że władze państwowe nie zawsze sprzyjały działaniom podejmowanym przez Polaków na Ukrainie. Wierzę, że nadchodzi taki czas, w którym ta sytuacja zdecydowanie się zmieni - zapowiedział.

Prezydent Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy o sprawach Polaków na Ukrainie, podkreślając, iż obecnie zaistniał odpowiedni klimat dla budowania dobrych relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Zaznaczył też dobitnie, że jest to zadanie nie tylko polskich władz, ale w dużej mierze również władz ukraińskich.

Mówiłem Panu prezydentowi Poroszence o szeregu sprawach, które są dla was ważne, m.in. o trzech polskich kościołach: o kościele św. Mikołaja w Kijowie, kościele Marii Magdaleny we Lwowie oraz kościele w Białej Cerkwi, prosząc o kroki, które umożliwią naszym wspólnotom katolickim odzyskanie tych świątyń. Oczywiście występują tu problemy natury obiektywnej, choćby takie, że znajdują się tam dzisiaj inne instytucje, bardzo często związane z samorządem lokalnym, ale wierzę w to, iż przy wsparciu państwowym - prezydenta, premiera Ukrainy osiągniemy dobre skutki  stwierdził Andrzej Duda, na co zgromadzeni zareagowali oklaskami.

   

Szef państwa poinformował także, że rozmawiał na temat relacji polsko-ukraińskich w aspekcie wydarzeń historycznych. Tylko prawda o naszej wzajemnej historii, a więc także o tych rzeczach, które są w trudne, czy wręcz straszne, może stać się fundamentem dobrych relacji  akcentował, zaznaczając, że w tym podejściu nie było różnicy zdań i tu prezydenci Polski i Ukrainy zgodnie ustalili, iż sprawami tymi, wśród innych równie ważnych, zajmować się będzie Prezydencki Komitet Konsultacyjny.

Andrzej Duda podziękował Polakom na Ukrainie za wszystko, co do tej pory zrobili dla Polski słowami: Chciałem złożyć głęboki ukłon i wyrazy szacunku waszym rodzicom, waszym przodkom, którzy przechowali polskość często przez wiele lat w bardzo trudnych warunkach. To ogromne dzieło, którego nie sposób ocenić, często było realizowane z narażeniem życia i wielu ludzi za to zginęło - podkreślił.

Chciałbym bardzo kontynuował - żeby Polska bardziej przyczyniła się do wzmocnienia prowadzonych przez państwa instytucji - i tych naukowych, i tych kulturalnych. Dlatego w kancelarii prezydenta na samym początku mojego urzędowania powołałem Biuro ds. Kontaktów z Polakami za Granicą nadzorowane przez ministra Adama Kwiatkowskiego. Służy ono wszelkim kontaktom ze środowiskami Polaków zamieszkałych za granicą po to, aby wspierać wysuwane inicjatywy jak również we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Senatem działać tak, żeby polskość była krzewiona lepiej niż dotychczas, żeby Polacy poza granicami czuli, że ich ojczyzna jest z nimi.

    

Dla mnie jest to element silnej Polski, kiedy Polak przebywający za granicą czuje, że jego Ojczyzna stoi za nim murem. Wtedy szanuje swoją Ojczyznę, i nie tylko dlatego, że jest do niej przywiązany, lecz również dlatego, że może na niej polegać. Chciałbym, żeby wreszcie stało się tak, żeby Polacy mieli poczucie, że mogą polegać na swojej Ojczyźnie, chociażby nigdy w niej nawet nie mieszkali - podkreślił prezydent Polski.

Poruszając temat powrotu Polaków mieszkających obecnie za granicami kraju deklarował:

Chciałbym zbudować kiedyś, lub, co najmniej, przyczynić się do zbudowania takiej Polski, do której każdy będzie mógł wrócić, a ten kto będzie tego potrzebował będzie mógł otrzymać od państwa polskiego stosowną w tym zakresie pomoc. Tak, żeby dla Polacy mieszkający dziś na całym świecie mieli możliwość rzeczywistego wyboru - czy chcą mieszkać poza granicami, czy chcą też w Polsce, która stwarza im ku temu warunki.

    

Kończąc wystąpienie prezydent Polski złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.

W drugiej, jak nigdy wcześniej - trwającej ponad godzinę części spotkania, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego obcowania z Prezydentem i jego Małżonką.

W spotkaniu wzięło udział około pół tysiąca Polaków z różnych regionów Ukrainy. Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, który zainaugurował spotkanie, stwierdził, że w 23. letniej historii istnienia Ambasady w Kijowie było to najbardziej liczne spotkanie Polaków z Ukrainy z  prezydentem Polski.

Relacja: Stanisław PANTELUK

 

 

G Analytics - ()