Газета "Dziennik Kijowski"

3 травня 2015 р.                                                             Газета "Dziennik Kijowski"

 

W rocznicę ukoronowania dzieła reform w Polsce

 

     Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin wydał uroczyste przyjęcie, na które przybyli przedstawiciele instytucji państwowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji społecznych, aktyw środowisk polskich działających na Ukrainie i w innych krajach, jak również przedsiębiorcy i dziennikarze.

     Zwracając się do przedstawicieli Polaków zamieszkujących Ukrainę i kraje ościenne Gospodarz przyjęcia złożył im serdeczne życzenia.

    

     W części przemówienia poświęconej genezie święta JE Henryk Litwin zaznaczył, że Konstytucja 3 Maja wprowadzała zupełnie nowy ustrój, który dawał państwu polskiemu szansę na szybki rozwój oraz, że była ona jednoznacznym wypowiedzeniem się za suwerennością, nieograniczoną niezawisłością.  Mówiąc o dalszym rozwoju wydarzeń, o Konfederacji Targowickiej - spisku magnackim, uczestnicy którego, zasłaniając się pięknymi hasłami, deklarując patriotyczne uczucia, faktycznie doprowadzili do zdławienia reform Sejmu Czteroletniego i całkowitej utraty niepodległości Pan Ambasador podkreślił: „Ta lekcja historii jest uwypukleniem zasady, że suwerenność jest warta najwyższych ofiar, zaś zgoda na pozorną, niepełną suwerenność jest zabójcza i prędzej, czy później prowadzi do kompletnej niewoli”.

    

    Podziękowania i kwiaty Pani Poseł Małgorzacie Gosiewskiej wręcza prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz

    „Przyjaźń, wzajemna solidarność i wsparcie - to kryteria, których teraz powinniśmy się dotrzymywać” – zaznaczyła, kontynuując temat Poseł na Sejm Małgorzata Gosiewska - organizatorka szeregu akcji charytatywnych na Majdanie.

    

     Zwracając się do Polaków zamieszkujących Ukrainę przekazała serdeczne pozdrowienia w imieniu przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adama Lipińskiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

    

KOS

G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта