"Dziennik Kijowski" Nr5 (444)

21  2013.                                                                               "Dziennik Kijowski" Nr5 (444)

 

 

Dzień Kultury Polskiej w Gimnazjum Język - to wielki kapitał

 

Zależy nam bardzo na tym, żeby podtrzymywać wszystkie inicjatywy, związane z nauczaniem języka polskiego, kultywowaniem kultury polskiej, przypominaniem tradycji - zaznaczył Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, który zawitał do Gimnazjum Lingwistycznego

w Kijowie na Dzień Kultury Polskiej

 

Coroczne obchody Dnia Kultury Polskiej stały się już dobrą tradycją w Prywatnym Gimnazjum Lingwistycznym, będącym jedyną szkołą w desniańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie do programu nauczania włączone są język, historia i kultura Polski.

 

Istotną rolę w formacie funkcjonowania Gimnazjum stanowią kontakty międzynarodowe. Gimnazjum ściśle współpracuje z Konsulatem Generalnym RP w Kijowie, Związkiem Polaków na Ukrainie, Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Kijowie. Gimnazjaliści corocznie w okresie letnim mają okazję odpocząć i pogłębić swoją wiedzę o Polsce, przebywając w województwie lubelskim. Dla uczniów organizowane są też wycieczki do Warszawy, Krakowa i innych ciekawych miast Polski.

 

Z niezrównanym dziecięcym entuzjazmem i zapałem uczniowie młodszych klas zaśpiewali w duecie po ukraińsku i po polsku

 

Ważnym osiągnięciem w sferze kontaktów zagranicznych są umowy o współpracy z zakładami nauczania w Polsce, zwłaszcza z Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie, Bursą Szkolną im. K. K. Baczyńskiego w Puławach, Zespołem Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach tej współpracy ciała pedagogiczne Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego i szkół w Polsce wymieniają doświadczenia z zakresu programów nauczania, prowadzą wspólne przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, organizują letnie wakacje dla uczniów, co istotnie przyczynia się do umocnienia przyjaźni między narodami Ukrainy i Polski.

 

Podczas koncertu, było wiele ciekawych momentów, w tym i uroczystych

 

Uczniowie Gimnazjum od wielu już lat zdobywają czołowe miejsca na miejskich i międzynarodowym olimpiadach języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, jak również w konkursach z dziedziny matematyki, fizyki, historii, animacji komputerowej i projektowania stron internetowych.

 

Czcigodni goście i widzowie nie ukrywali swego zachwytu

 

Warto zaznaczyć, iż wraz z przedmiotami powszechnymi, uczniowie Gimnazjum pobierają lekcje z zakresu angielskiego języka biznesu, opanowują drugi język obcy, pogłębiają wiedzę o literaturze i kulturze świata, wyrabiają nawyki artystyczne, uczą się gry na instrumentach muzycznych, zdobywają podstawy choreografii. 

 

Święto, w którym dziś uczestniczymy to jedna ze ścieżek wprowadzenia młodzieży naszej szkoły w świat kultury polskiej - dyrektor Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego Walentyna Daszkowska

 

O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki rankingu, regularnie prowadzonego przez pismo Fokus, w którym w kwietniu 2012 roku, szkoła zajęła 32 miejsce wśród dwudziestu tysięcy szkół na Ukrainie. A co najważniejsze - Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne uznano za najlepszą szkołę na Ukrainie, pod względem poziomu nauczania języka angielskiego.

 

Dyrektor szkoły Walentyna Daszkowska jest autorem idei realizacji formatu szkoły-rodziny z małymi liczebnie klasami w odróżnieniu od powszechnie występujących klas przeciążonych nadmierną liczbą uczniów. Dużo wysiłku poświęca ona wzbogaceniu bazy materialnej szkoły. Dzięki jej osobistym staraniom Gimnazjum ma dziś aż 16 pianin i wszystkie one są używane, ponieważ uczniowie w czasie pozalekcyjnym mają możliwość zajęć w studiu muzycznym. Dzieci uczą się tam gry na pianinie, gitarze, opanowują sztukę wokalną, umiejętności kultury scenicznej, co istotnie pomaga im podczas występów na wielorakich imprezach, koncertach, wieczorach twórczych, prowadzonych w Gimnazjum.

 

Z wdziękiem i gracją zatańczono polskiego mazura

 

Interesującą innowacją jest stosowany tu system zachęt i nagród. Pozwala on nauczycielom ocenić każdy krok dziecka, jego postępy i osiągnięcia. Pod koniec roku szkolnego, każdy uczeń jest nagradzany w zależności od ilości punktów, które zdobył swoją dobrą nauką, zachowaniem, uczestniczeniem w rozmaitych zajęciach.

 

W dalekim 2001. roku, zakładając Gimnazjum, dyrektor Walentyna Daszkowska poprosiła papieża Jana Pawła II o pobłogosławienie tego projektu. Podczas wizyty Ojca Świętego w Kijowie przekazano jej książkę z błogosławieństwem Jego Świątobliwości.

 

Przeminą lata, a wspomnienia o szkolnym polonezie nie wygasną

 

Znamiennym jest to, że w życiu Gimnazjum odczuwa się polskie akcenty. Z okazji polskich świąt narodowych, takich jak Dzień Niepodległości, czy Święto Konstytucji 3 maja, gimnazjaliści przygotowują okolicznościowe imprezy, gdzie opowiadają o historii Polski i jej tradycjach; śpiewają polskie piosenki, czytają poezję znanych polskich poetów i tańczą polskie tańce ludowe.

 

I tym razem na XII. już Dni Kultury Polskiej uczniowie, jak zawsze, przygotowali bardzo ciekawy program z tym tylko, że w tym roku, wystąpili z większym przejęciem, gdyż do Gimnazjum zawitał gość nadzwyczajny - sam Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin.

 

Fragment ze scenki historycznej Rozbiory Polski"

 

Otwierają imprezę dostojny gość serdecznie podziękował za zaproszenie na uroczystość i zaznaczył:

 

Zależy nam bardzo na tym, żeby wspierać wszystkie inicjatywy, związane z nauczaniem języka polskiego, kultywowaniem kultury polskiej, przypominaniem polskich tradycji. Chcemy, żeby to zainteresowanie rosło i rozwijało się jak najszerzej i ze swojej strony, będziemy czynić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak właśnie było.

 

Aplauz widowni wzbudziła jedna z lirycznych pieśni A. Wertyńskiego Pani Irenie w wykonaniu Aleksandra Fedorenki

 

Wśród honorowych gości przybyłych na święto przybyli też: prezes Związku Polaków Ukrainy - Antoni Stefanowicz, prezes Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza - Irena Gilowa, redaktor naczelny Dziennika Kijowskiego - Stanisław Panteluk. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych - zastępca przewodniczącego Obwodowej Administracji Desniańskiej Dzielnicy Kijowa - Jurij Tytarenko oraz sekretarz Dzielnicowej Rady Obywatelskiej - Wiktor Chodakowski.

 

Prezes KPSKO im. A. Mickiewicza Irena Gilowa zwracając się do obecnych, zwierzyła się, że była świadkiem chwil narodzin Gimnazjum i, że wielu jego uczniów dorastało na jej oczach. Mam wielką satysfakcję, że członek naszego Stowarzyszenia Walentyna Daszkowska, wykazując odwagę, wigor i niemałe poświęcenie podjęła się misji stworzenia takiego Gimnazjum, w którym dziś dzieci mogą uczyć się różnych języków, w tym i polskiego.

 

Prezes KPSKO im. A. Mickiewicza Irena Gilowa

 

O tym, jak ważna jest znajomość języków obcych, nie trzeba nikogo przekonywać. W wypowiedziach zaznaczono, że znajomość języka obcego - to wielki kapitał, który absolwenci Gimnazjum będą w stanie ocenić należycie, szczególnie wówczas, gdy Ukraina stanie się pełnoprawną częścią Unii Europejskiej i kiedy kontakty z sąsiednimi krajami kontynentu będą nieporównywalnie wszechstronne.

 

W części artystycznej gimnazjaliści przedstawili zebranym program złożony z kompozycji słowno-muzycznych, poświęconych historii i kulturze Polski, zatańczyli tradycyjnego poloneza i mazura. Nie obeszło się bez Kolorowych Jarmarków (nb. do słów Ryszarda Ulickiego przyjaciela Redakcji DK) - szlagiera permanentnie popularnego na Ukrainie.

 

Goście święta

 

Występy uświetnił tenor operowy, laureat międzynarodowych konkursów Aleksander Fedorenko. Znakomity pieśniarz wykonał kilka nastrojowych romansów Aleksandra Wertyńskiego, w tym również z jego polskiego repertuaru. Szczególny aplauz widowni wywołał jeden z najpiękniejszych jego utworów dedykowany Pani Irenie, stworzony w okresie, gdy w ciągu kilku lat Wertyński przebywał w Polsce.

 

Wspaniale prezentowali się konferansjerzy programu, przeplatając wypowiedzi gości i występy artystów poezją i ciekawym komentarzem wygłaszanym czystą polszczyzną, czym, podobnie jak i ich koledzy poświadczyli, że wiedza i umiejętności przekazane w tej szkole, czy mozolne nieraz wyrzeczenia nie poszły na marne.

 

Andżelika PŁAKSINA

(Zdjęcia autora)

G Analytics - ()