Цілина Марина Миколаївна


Цілина
Марина Миколаївна

учитель української мови та літератури,
куратор 5-го класу,
кандидат філологічних наук, доцент

педагогічний стаж - 17 років

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2002 р.),
спеціальність «Українська мова та література».
Кваліфікація – «Викладач української мови та літератури; вчитель зарубіжної літератури та українознавства». 

Курси підвищення кваліфікації:

Празький інститут підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка)(2016 р.).

 

Досвід роботи:

2001 р. – вчитель української мови, літератури та українознавства в ЗОШ № 121 м. Києва;

2002 – 2014 рр. – доцент кафедри української мови та літератури факультету філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

2014 – 2015 рр. – літературний редактор сектору редакційної діяльності Державного центру збереження документів Національного архівного фонду України;

2016 – 2018 рр. – доцент кафедри української мови, літератури та східних мов Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

 

Публікації:

 Більше 40 наукових статей із проблем розвитку сучасної української ономастики: у  газеті «Освіта», журналах «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», наукових збірниках «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», «Вісник Дніпропетровського університету», «Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди»,  «Науковий вісник Чернівецького університету»,  «Мова та історія», «Мова і культура»,  «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», «Проблеми граматики і лексикології української мови», «Система і структура східнослов’янських мов» та інших.

Міжнародні публікації: монографія «Ергоніми м. Києва кін. ХХ поч. ХХІ ст» (м. Саарбрюккен,  Німеччина, 2018), статті у збірниках «Science and Education a New Dimension» (м. Будапешт), «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (м. Москва).

 

 

Участь у семінарах та конференціях:

·      Всеукраїнська науково-практична конференція «Титан духу і чину» до 160-річчя від дня народження Івана Франка (29 вересня 2016 р.).

·      International scientific and practical conference «Problems and perspectives in European education development», 20–27 of November. –  Прага.

·      Міжнародна науково-практична конференція до 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Всесвіт Тараса Шевченка» (10 березня 2017 р.).

·      Конференція «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 34 квітня 2018 р.).

·      VIІІ Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі» (Університет «Україна», 6 грудня 2017р.).

·      ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»,  (Університет «Україна», 19 квітня 2018 р.).

·      ХVІІ Міжнародна ономастична конференція «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» (Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 21–22 вересня 2017 р.).

·      І Міжнародний симпозіум «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» (Київ, Навчально-науковий гуманітарний інститут НАУ, 1 березня 2018 р.).

 

Друковані праці:

Посібники «Сучасна українська літературна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія)» (2008), «Сучасна українська літературна мова (Синтаксис складного речення)» (2017); один із співавторів посібників «Українська мова за професійним спрямуванням» (2004, 2006) та «Термінологічного словника за професійним спрямуванням» (2006).

 

         Нагороди:

·      Подяка президента Університету «Україна» за активну участь у впровадженні у навчально-виховний процес спеціальних технологій навчання, системи супроводу навчання студентів з інвалідністю та високу професійну майстерність (2005).

·      Грамота президента Університету «Україна» за сумлінну працю і здобутки у навчанні та вихованні студентської молоді (2006).

·      Диплом президента Університету «Україна» із присвоєнням звання «Кращий викладач-науковець 2007/2008 н.р.»  (2008).

·       Грамота директора Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» як кращому викладачу з фаху (мовознавець) кафедри української мови, літератури та східних мов (2015).


G Analytics Частная лингвистическая гимназия - официальный сайт (Киев)
сайт виготовлено компанією цена создание сайта